Transport bywa ryzykowny

Czy wiesz że wdrożyliśmy "Plan zarządzania ryzykiem" w transporcie?

Bezpieczeństwo transportu wspomagane systemowo

Transport to ciągłe zmiany i wiele zależności nad którymi trudno zapanować, a co gorsza, nie masz na nie do końca wpływu ( nie zależą od Ciebie ).

To teza, którą łatwo obronić, ale wynika z niej że transport to bardzo duże ryzyko, oraz brak kontroli i ciągła improwizacja.

Nic bardziej mylnego. Zdobywając doświadczenie zauważyliśmy że większość czynników zewnętrznych ( w tym także, te niezależne od nas ) można przewidzieć, nawet kontrolować, i co najważniejsze skutecznie wyeliminować, ograniczając przy tym ryzyko do „niezbędnego” minimum.

Stworzony przez nas dokument „Plan zarządzania ryzykiem w transporcie” to zbiór procedur zgodnych z wytycznymi i wzorcami tzw. Dobrej Praktyki Dystrybucji ( DPD ), które do minimum eliminują problemy, które napotykamy wewnątrz naszej firmy, oraz ograniczają narażenie na skutki zewnętrznych problemów w transporcie występujących po za kontrolą naszej organizacji.

Dzięki prostym wytycznym i procedurom Twój ładunek jest na każdym etapie bezpieczny, a jego transport z punktu nadania do przeznaczenia odbywa się w sposób harmonijny.

Oto korzyści płynące ze stosowania Dobrej Praktyki Dystrybucji:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa powierzonego ładunku.
  • Eliminowanie zagrożeń wewnątrz organizacji.
  • Ograniczenie ryzyka w transporcie poza firmą.
  • Większa przewidywalność i kontrola procesu transportowego.
  • Oszczędności czasowe oraz finansowe.
  • Proste i skuteczne procedury.
  • Ciągłe podnoszenie jakości i zdobywanie doświadczenia.