Polityka prywatności serwisu www.tjlogistic.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z RODO

Drogi Użytkowniku!

Informujemy, że Twoje dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.
Poniżej znajdziesz wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz innych danych w naszym serwisie internetowym.

Rozwiń interesującą Cię zakładkę (kliknij + ) dotyczącą rodzaju i sposobu ochrony i przetwarzania danych osobowych, zgodnie z kategorią, których dane dotyczą.

Wiadomości / formularz e-mail

.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wysłanych za pomocą  e-mail.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel serwisu www.tjlogistic.pl jest Firma: TJ LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy ulicy Słoneczna 19, NIP (VAT): PL6070080792, REGON: 302641892, KRS: 0000597712,  nazywana dalej „Administratorem” lub „Administratorem Danych”.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy z Administratorem (zapytania przez formularz kontaktowy, e-mail lub telefon Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w umowie o świadczenie usługi muzycznej jest art. 6 ust. 1 litera f, RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonanie jednej lub więcej wymienionych w pkt. 2 usług oferowanych przez serwis Administratora a w szczególności:

 1. obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe
 2. obsłużyć Twoje zapytanie w innej sprawie, niż zapytanie ofertowe
 3. dostarczyć Ci zamówione produkty, usługi lub treści
 4. komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia)

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Maksymalny czas przetwarzania Twoich danych osobowych to 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego od ostatniej aktywności  ( wysłanie e-mail z formularza, odpowiedzi na zapytanie, transakcji, złożenia oferty, itp)  przeprowadzonej za pomocą serwisu www.tjlogistic.pl

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.

 1. Firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia produktu, umowy lub innych materiałów)
 2. Zgodnie z prawem Podmiotom mającym dostęp do danych księgowych tj. Ministerstwo Finansów.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
 3. merytorycznie poprawne oraz adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Administrator informuje iż dane osobowe nie będą profilowane oraz przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. PRAWA OSOBY FIZYCZNEJ

Każdej osobie fizycznej, której dane przetwarza Administrator ( patrz pkt. 2 ) przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: office@tjlogistic.pl Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

5. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w serwisie ( zgodnie z pkt 2 ) napisz na adres e-mail: office@tjlogistic.pl

Platforma zamówień on-line / System e-hurt

. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w systemie e-hurt TJ Logistic

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujmy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie e-hurt.tjlogistic.pl jest TJ Logistic Transport Jabłońscy Sp z o.o. sp. k. z siedzibą w Polsce, ul. Słoneczna 19, 64-800 Chodzież, NIP: PL6070080792 Regon: 302641892 KRS: 0000597712
 2. Kontakt z Administratorem można nawiązać pod adresem e-mail: info@tjlogostic.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych w systemie e-hurt.tjlogistic.pl jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest świadczenie usługi obsługi i realizacji zamówień.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 pełnych lat obrachunkowych od zakończenia  realizacji ostatniego zamówienia w systemie e-hurt.tjlogistic.pl
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Administrator Danych informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
 10. Informujemy że Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdziesz pod adresem: www.tjlogistic.pl/rodo
Newsletter TJ Logistic
Pliki Cookies oraz Analytics

Cookies i Analitics

Poniższa Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do serwisu internetowego pod adresem https://tjlogistic.pl wraz z wszystkimi stronami internetowymi w obrębie wymienionej domeny (zwanej dalej: „serwisem”).

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: TJ Logistic, Transport Jabłońscy Sp z o.o. sp. k.
z siedzibą w Chodzieży, pod adresem: ul.Słoneczna 19, 64-800 Chodzież

4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu , dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

7. Cookie ze stron powiązanych. W ramach serwisu korzystamy z usług zewnętrznych. Na podstronach mogą wystąpić takie elementy które korzystają z cookies jak:

 • Elementy Flash (Adobe Flash Player) – w serwisie znajdują się elementy flash. Mogą one także korzystać z technologii cookie zapisując różne ustawienia. Na stronie dostawcy oprogramowania – znajdziesz szczegóły dotyczące bezpieczeństwa: http://www.adobe.com/security/flashplayer/.
 • Linki (hiperłącza) do innych stron internetowych, każda z tych stron posiada swoją politykę cookies, jeśli skorzystasz (klikniesz w link) powinieneś zapoznać się z polityką cookies strony na której się znalazłeś.
 • Narzędzia Google: statystyki Google Analytics, reklamy google, mapka google, narzędzie google plus, filmy z serwisu youtube i inne – szczegółowy opis polityki plików cookie usług związanych z google znajdziesz tutuaj: http://www.google.com/policies/privacy/.
 • Narzędzia Facebook – możesz znaleźć na naszej stronie narzędzie ramka fanów, przycisk lubię to i inne narzędzia udostępnione przez Facebook – mogą one korzystać z plików cookie – opis działania znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies.
 • Strona może posiadać także inne ‚osadzone’ przyciski oraz materiały reklamowe, aplikacje, które umożliwiają użytkownikom witryny polubienie, podlinkowanie i podejmowanie innych akcji za pośrednictwem serwisów społecznościowych i powiązanych. Nie kontrolujemy tych serwisów, każdy z nich posiada swoje ustawienia cookies, każdy tych serwisów ma swoją politykę cookies. Ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę możesz decydować czy chcesz tym firmom dać tą możliwość.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9.Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej oraz na stronie Wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Kontakt z Administratorem Danych

Przyjąłem do wiadomości sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (GDPR)

10 + 14 =